درمان ضعف جنسی مردان
 

ضعف جنسی:
گرم کردن نقاط انرژی پایه (قرمز کردن نقاط + موکسا + دانه فلفل). هر روز. تا 20 روز تکرار شود.

گرم کردن ناحیه انطباقی ناف در تمام سیستم ها (کف دست و پا و انگشتان)

ماساژ و تحریک با دانه ها

نواحی انطباقی غده صنوبری (فلفل سیاه)1،
بیضه ها (فلفل سیاه یا ماش)2،
ناحیه لومبار کمر (چسب فلفل)3،
کلیه (لوبیا)4.

- تقویت مریدین نخاع (خط * را بر روی انگشت اشاره نارنجی کنید).
 

عدم نعوظ:
- علاوه بر کارهای گفته شده جهت تقویت،

- 3-7 دقیقه قبل از نزدیکی، در پایه تمام انگشتان، کش بیاندازید.
- در محل انطباق ناحیه جنسی یک ساقه علفی به سمت بالا (مچ دست) بگذارید(#).
- هر 24 ساعت یکبار ساقه گیاه تمدید و تعویض شود.

ناباروری:
علاوه بر کارهای گفته شده جهت تقویت، دانه های خاکشیر در نواحی انطباقی دستگاه تناسلی (2)

 

منبع:

 Magic-Hands-Mental-Physical-Therapy

 

 

تجارب درمانی